GiGi-muuttojen toimitusehdot

 • Mikäli irtaimistoon kuuluu yli 1.000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen.
 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa muutto veloituksetta, mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää ennen muuttoa. Mikäli muutto perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on GiGi-Muutoilla oikeus laskuttaa kaksi tuntia työhön lasketulla hinnalla.
 • Mikäli GiGi-Muuttojen suorittaman työn aikana rikkoutuu irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan ilmoitettava vahingosta kahden viikon kuluessa.
 • GiGi-Muuttojen lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin.
GiGi-Muuttojen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan, mikäli voidaan osoittaa, että muutettavalle tavaralle sattunut vahinko johtuu seuraavista seikoista:
 1. Virhe tai laiminlyönti tilaajan taholta (esimerkiksi asiakkaan virheellisesti suorittama pakkaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden merkitseminen.
 2. Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioille tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa).
 3. Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, jotka ovat syntyneet vaikka GiGi-Muutot on osoittanut riittävää huolellisuutta.
 4. Esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan esineen vaillinaisesta laadusta. Esimerkiksi huonekalujen huono kunto.
Mikäli erikseen ei ole sovittu, GiGi-Muuttojen työ ei sisällä seuraavia palveluita:
 1. Asuntoon kuuluvien kiinteiden kalusteiden ja erilaisten kodinkoneiden irrotukset/kiinnitykset eikä näiden ja siirrettävien kalusteiden purku/kasaus tai asennustyöt.
 2. Kiinteistön pintojen sekä muutettavien kalusteiden suojaaminen.
 3. Arvoesineiden, rahan, pankkikirjat, arvopaperit, jalometallit, korut tai muiden näitä vastaavien arvoesineiden kuljetus.
 4. Kassakaappien, pianojen tai muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot.
 5. Eläinten ja elävien kasvien sekä näiden säilytystilojen kuljetus (esim. akvaario).
 6. Siivouspalvelut.
 7. Lämpösäädeltyä kuljetusta edellyttävien tavaroiden muuttaminen.
 8. Muuttolaatikot ja pakkausmateriaali.

Muuttolomake

Henkilötiedot
Lähtöosoite
Kohdeosoite
Ajankohta
Lisätiedot